WiFi
Koskikeskuksessa on asiakkaiden käytössä veloitukseton 
WiFi-yhteys, joka löytyy nimellä "CITYCONNECT"