Vastuullisuus

Tavoitteena hiilineutraalit kauppakeskukset 2030
 

Me Myyrmannissa uskomme, että vastuullisuus rakentuu oikeista teoista. Aivan yhtä tärkeää on myös kertoa näistä teoista avoimesti ja läpinäkyvästi. Teemme aktiivisesti töitä sen eteen, että energian- ja vedenkulutuksemme vähenisi. Seuraamme kiinteistön energian- ja vedenkulutusta ja teemme pikaisia korjausliikkeitä näihin havaintoihin perustuen. Kun teemme rakennuksessa tarvittavia korjaustoimenpiteitä, otamme aina huomioon mahdollisuudet energiatehokkuuden parantamiseen.

Kaikki Myyrmannissa käyttämämme sähkö on vihreää sähköä. Osan käyttämästämme energiasta pystymme tuottamaan itse, sillä vuonna 2020 katollemme asennettiin aurinkopaneelit. Katolle asennetut 651 aurinkopaneelia tuottavat energiaa noin 83 kerrostalokolmion kulutusta vastaavan määrän vuodessa.

150 MWh sähköä vuodessa ja tämä energia hyödynnetään muun muassa hissien ja liukuportaiden pyörittämiseen sekä yleisten alueiden valaistukseen.

Tavoitteenamme on vähentää energiankulutusta 10 % vuosina 2019–2025. Tämä tarkoittaa, ettei vuonna 2025 tulisi Myyrmannissa kulua enempää sähköä ja lämpöenergiaa kuin 93 kWh/m2 vuodessa. Vuonna 2021 kulutuksemme oli 113 kWh/m2.

Vedenkulutuksen osalta tavoitteenamme on, että kävijämme kuluttavat alle 5 litraa vierailijaa kohden vuositasolla. Myyrmannissa vedenkulutus oli 3,1 l / vierailija vuonna 2021, joten tavoitteenamme on ylläpitää tämä taso tulevaisuudessakin.

Myyrmannille on myönnetty BREEAM In-Use -ympäristösertifiointi Very Good -tasolla. Sertifiointi koskee sekä keskuksen teknisiä ominaisuuksia että ylläpitoa. BREEAM In-Use on kansainvälinen rakennusten ympäristöluokitusjärjestelmä, joka tähtää rakennuksen käytön ympäristövaikutusten vähentämiseen ja terveellisempien tilojen kehittämiseen.

 

Tekoja ja tavoitteita vastuullisuuden puolesta

Osana Cityconia Myyrmanni noudattaa yhtiön vastuullisuusstrategiaa. Tavoitteenamme on tehdä kestävästä toimintamallista luontainen osa koko yrityskulttuuriamme – tämä on tärkeää niin meille, kuin planeetallemme. Vastuullisuus rakentuu oikeista teoista, ja tästä osoituksena vuonna 2017 Citycon päivitti vastuullisuusstrategiansa. Uudistettu strategia kannustaa yhä näkyvämpiin ympäristötekoihin ja haastaa määrittämään kunnianhimoiset pitkän aikavälin vastuullisuustavoitteet meille ja sidosryhmillemme. Olemme tarttuneet tähän haasteeseen ja määrittäneet selkeät, konkreettiset tavoitteet, jotka haluamme saavuttaa vuoteen 2030 mennessä. Strategiamme pohjautuu näihin pitkän aikavälin vastuullisuuslupauksiimme, jotka jakautuvat neljään prioriteettialueeseen:

 

HIILINEUTRAALIUS

VÄHENNÄMME ENERGIANKULUTUSTA JA TUOTAMME ENEMMÄN ENERGIAA ITSE

Ymmärrämme, että rakennukset aiheuttavat suuren osan maailman hiilidioksidipäästöistä ja energiankulutuksesta. Kiinteistöalalla on mahdollisuus vähentää kiinteistöjen ylläpitokuluja ja samalla pienentää energiaan liittyviä ympäristövaikutuksia. Päivittäisessä työssämme pyrimme vähentämään energiankulutusta, parantamaan tehokkuutta ja tuottamaan puhdasta uusiutuvaa energiaa. Energiakustannusten aleneminen ja uusiutuvan energian tuotanto paikan päällä parantavat kannattavuutta ja lisäävät kiinteistöjen houkuttelevuutta sekä kilpailukykyä.

Pitkän aikavälin päätavoite: Citycon on hiilineutraali vuoteen 2030 mennessä.

Strategian toimeenpano lähivuosina:

 

SAAVUTETTAVUUS

KANNUSTAMME IHMISIÄ KÄYTTÄMÄÄN YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLISIÄ TAPOJA LIIKKUA

Kauppakeskusten hyvät joukkoliikenneyhteydet ovat olennainen osa paitsi vastuullisuusstrategiaamme mutta myös kokonaisstrategiaamme. Kaikki kauppakeskuksemme ovat hyvien joukkoliikenneyhteyksien äärellä, ja tavoitteena on, että ne ovat saumaton osa kaupunkien joukkoliikennejärjestelmiä. Kaikkiin kauppakeskuksiimme pääsee linja-autolla, ja kauppakeskuksista kymmenen on metrolinjan, 17 junaradan ja kuusi raitiovaunuliikenteen reittien varrella. Lisäksi pyrimme siihen, että kauppakeskuksissamme on mukava käydä kävellen, pyöräillen ja sähköautolla. Kauppakeskuksista 87 % on osoittanut turvalliset tilat pyörien pysäköintiä varten, ja neljässä kauppakeskuksessa on sähköpyörien latauspisteet. Niissä kaupungeissa, joissa on kaupunkipyöräpalvelu, toimimme aktiivisesti sen hyväksi, että saisimme kaupunkipyöräaseman kauppakeskuksen läheisyyteen.

Pitkän aikavälin päätavoite: Kaikkiin kohteisiimme on hyvät joukkoliikenneyhteydet, ja kannustamme ihmisiä käyttämään ympäristöystävällisiä kulkutapoja. Vuoteen 2030 mennessä suurin osa kävijöistä käyttää joukkoliikennettä, polkupyörää tai sähköautoja tai saapuu kauppakeskukseen kävellen.

Strategian toimeenpano lähivuosina:

 

MIELLYTTÄVYYS JA TURVALLISUUS

KÄVIJÄT, ASIAKKAAT JA TYÖNTEKIJÄT VIIHTYVÄT KAUPPAKESKUKSISSAMME

Yhteistyö vuokralaisten kanssa on tärkeää vastuullisuustavoitteidemme saavuttamisen kannalta. Autamme ja rohkaisemme vuokralaisiamme osallistumaan vastuullisuustyöhömme esimerkiksi kannustamalla heitä ottamaan energiatehokkuuden huomioon myymälöiden muutostöissä, tarjoamalla kierrätysneuvontaa heidän henkilöstölleen ja kutsumalla heitä mukaan nuorisoyhteistyöhömme, jonka tavoitteena on tehdä kauppakeskuksistamme kaikille kävijöille mukavia ja viihtyisiä paikkoja. Olemme aktiivisessa viestintäyhteydessä vuokralaistemme kanssa. Meillä on vuokralaisten käyttöön tarkoitettu verkkoportaali, johon on koottu laajasti tietoa eri aihealueista aina turvallisuudesta kierrätykseen ja jätehuoltoon.

Pitkän aikavälin päätavoite: Vuokralaisten tyytyväisyys turvallisuuteen, saamaansa palveluun ja meidän asiakaspalveluhenkisyyteemme on jatkuvasti yli 90 %. Lisäksi kävijöiden kauppakeskuksessa viettämä aika pitenee.

Strategian toimeenpano lähivuosina:

 

ERINOMAINEN KÄYTÄNNÖN TOTEUTUS

PARHAAT KÄYTÄNNÖT VAKIOTOIMINTATAVOIKSI

Vastuullisuustavoitteidemme saavuttaminen edellyttää, että parhaat käytännöt otetaan käyttöön. Käytännössä se merkitsee sitä, että opimme toisiltamme ja jaamme toimivia käytäntöjä ja ideoita maiden sekä toimintojen rajojen yli. Vastuullisuuskehitystä arvioidaan konsernitasolla neljännesvuosittain, mikä mahdollistaa projektien ja prosessien tarkan seurannan. Olennainen osa erinomaista käytännön toteutusta on saada kiinteistöillemme BREEAM In-Use sertifiointi

Pitkän aikavälin päätavoite: Citycon toteuttaa parhaita vastuullisuuskäytäntöjä selkeän suunnitelman mukaisesti ja seuraa saavutettuja tuloksia

Strategian toimeenpano lähivuosina:

Lisätietoa Citycon Oyj:n vastuullisuudesta